• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : برگزاری جلسه محقق معین ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی مشكین‌شهر
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 
منبع خبر : روابط عمومی و بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

امتیاز :  ۳/۰۰ |  مجموع :  ۱

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش شاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل به منظور انتقال یافته‌های تحقیقاتی در مراحل مختلف رشد محصولات زراعی و برای بالا بردن عملکرد آن‌ها در راستای اجرای برنامه نظام نوین ترویج کشاورزی در پهنه‌های تولیدی، کارشناس معین پهنه قوشا از توابع شهرستان مشکین‌شهر، مهندس سیف امیری چهارشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال جاری ضمن شرکت در جلسه بحث و تبادل نظر همکاران مرکز خدمات مذکور از مزرعه کلزای کشت شده در منطقه بازدید به عمل آورد.

مزرعه یادشده در مرحله پایان گل و پر شدن دانه قرار داشته در این مرحله رشدی در کلزا خصوصاً در نواحی گرم استان که معمولاً مصادف با اواخر اردیبهشت‌ماه است کلزا نیاز ضروری به آب و آبیاری دارد. این دوره بر اساس آمار و اطلاعات بلند مدت هواشناسی با افزایش صعودی دما در آن مناطق منطبق است لذا برای حصول نتیجه برتر و عملکرد مطلوب از مزارع و جلوگیری از بروز اثرات تنش آخر فصل ضروری است کشاورزان و تولیدکنندگان نسبت به آبیاری تکمیلی در یک یا دو نوبت بسته به نیاز و شرایط محیط و مزرعه اقدام نمایند. بدیهی است تأخیر و یا عدم انجام عملیات آبیاری ایجاد تنش خشکی و اثرات ناگوار آن از جمله رسیدگی زودتر از موعد، عدم پرشدن کامل دانه و ریز بودن بذور تولیدی و نهایتاً کاهش عملکرد دانه را به علت دمای بالای منطقه و سیر صعودی آن در پی خواهد داشت.

روابط عمومی و بین‌الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0