شنبه, 10 خرداد 1399

مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ 
برگزاری برنامه IPM.FFS محصول سیب با مشاركت ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی مشگین شهر

برنامه IPM.FFS محصول سیب با مشارکت ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع  طبیعی مشگین شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در راستای اجرای برنامه‌های نظام نوین ترویج کشاورزی و به‌ منظور عملیاتی کردن کشاورزی پایدار در سطح جوامع محلی و بهره‌برداران با هماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان و برنامه‌ریزی اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی مشگین شهر و همکاری مرکز جهاد کشاورزی مشگین غربی برنامه صحرایی پروژه IPM.FFS محصول سیب با موضوعات «مدیریت صحیح تغذیه» و «هرس سبز درختان» با حضور اعضای پروژه در روستای ساطی وسطی برگزار شد .

در برنامه اعضای پروژه ضمن بازدید از محل سایت به بررسی و تجزیه و تحلیل ارقام گرده دهنده و گرده گیرنده و آفات و بیماری‌های درختان سیب پرداختند و نقاط ضعف، قوت و فرصت‌های پیشرو و عوامل تهدید را شناسایی و با یکدیگر و همچنین با کارشناسان عضو پروژه به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در ادامه آقایان مهندس پیرایش و مهندس سیدمعصومی محققان ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مشگین شهر به انتقال یافته‌های تحقیقاتی درباره ارقام جدید، زمان و نحوه مبارزه با آفات و بیماری‌ها، مدیریت مصرف بهینه آب، زمان بحرانی آبیاری، تغذیه باغات میوه و راهکاری پیشگیری از سرمازدگی به اعضای سایت پرداختند . در خاتمه به سؤالات مطرح شده از طرف زارعین و باغداران پاسخ داده شد.

روابط عمومی و بین‌الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

منبع خبر
روابط عمومی و بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها