• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
فهرست اصلی

  هسته اولیه تحقیقات منابع طبیعی استان اردبیل در سال 1373 تشکیل گردید. هم اکنون(سال1396) این بخش تحت عنوان "بخش تحقیقات جنگل و مرتع" در چهار چوب سند راهبردی توسعه تحقیقات و هم راستا با اهداف موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، فعالیت خود را حول 6 گرایش تحقیقاتی شامل مرتع، جنگل و درختان سریع الرشد، حمایت و حفاظت، گیاه‌شناسی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و گیاهان دارویی ساماندهی نموده است و با تعداد 2 نفر عضو هیئت علمی و 4 کارشناس ارشد و 6 کارشناس غیرهیئت علمی توانسته است

  بیش از 65 طرح تحقیقاتی را به سرانجام رسانده و 12 طرح را در دست اجرا داشته باشد.

   

  اهداف تحقیقاتی بخش تحقیقات جنگل­ها و مراتع

  1- شناسایی گونه­های جنگلی بومی استان و بررسی نیازهای اکولوژیک آنها جهت تکثیر و تولید و همچنین حفاظت از گونه­های با ارزش و در معرض خطر

  2- معرفی گونه­های سریع الرشد و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه به منظور افزایش تولید چوب، افزایش درآمد روستائیان و تامین نیاز سلولزی صنایع چوب استان

  3-  بررسی روش­های تولید نهال سالم، قوی و استاندارد در نهالستان جهت احیاء و توسعه اراضی جنگلی تخریب شده استان

  4- جمع آوری و شناسایی گونه­های بومی اعم از علفی و چوبی استان و تقویت هرباریوم مرکز

  5- تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های طبیعی استان

  6- شناسایی ذخایر ژنتیکی گیاهی استان، اعم از دارویی، مرتعی و جنگلی و معرفی آنها جهت برنامه­ریزی برای حفاظت و تقویت بانک ژن کشور و تشکیل بانک ژن در استان

  7- بررسی سازگاری و میزان مواد موثره گونه­های دارویی بومی و غیر بومی استان و تأثیر عملیات به­ زارعی بر روی افزایش مواد موثره آنها به منظور ترغیب بهره برداران بر تولید این گونه­ها بجای جمع­آوری از عرصه های طبیعی

  8- شناسایی عوامل بازدارنده احیاء طبیعی جنگلها و مراتع به ویژه آفات

  9- شناخت مناطق اکولوژیک استان

  10- پایش کیفی مراتع در مناطق مختلف آب و هوایی استان اردبیل

  11- مطالعه مراتع استان به منظور دستیابی به اطلاعات کاربردی جهت احیا مراتع، بهره برداری چند منظوره، تعیین ظرفیت مراتع، حد مجاز بهره برداری گونه­های شاخص مراتع استان

  12- بررسی وضعیت مدیریت کوچ و مرتع و امکان سنجی واگذاری آن به تشکل­های عشایری استان

  13- تعیین اولویت های تحقیقاتی استان به ویژه پژوهش­های کاربردی منابع طبیعی (با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط) به منظور افزایش بهره وری درآمد روستانیان

  15- انتقال نتایج و یافته­های تحقیقاتی به بخش اجرا و بخش خصوصی جهت استفاده از این نتایج به منظور  افزایش عملکرد محصولات منابع طبیعی و ایجاد اشتغال و درآمد­زایی

  16- در نهایت اهداف کلی بخش شناخت، حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده و ارائه راهکارهای علمی و برای بهره برداری پایدار از این منابع با بکارگیری دانش فنی و شیوه­های نوین حاصل از نتایج طرح های تحقیقاتی بخش جهت دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد.

   

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0