پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

برخي از شرح وظايف مسئولين دفاتر نمايندگي ولي فقيه در مراكز تحقيقاتي و آموزشي و مؤسسات تابعه

1-انجام بررسي ها و مطالعات لازم پيرامون وضعيت فرهنگي موجود در سازمان و تجزيه و تحليل آن ها

2- تهيه، تدوين و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به اعتلاي فرهنگي كاركنان سازمان

3- تبليغ و انتشار مواضع،خط مشي ها و رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و زمينه سازي در جهت اجراي آن ها

4- تهيه، تدوين طرح ها و برنامه هاي مورد نياز مراكز استاني در زمينه حوزه فعاليت نمايندگي ولي فقيه و پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز و پيگيري جهت تأمين اعتبار

5- انجام بررسي ها و اقدامات لازم در رابطه با موضوعات مورد نياز همكاران مراكز تحقيقاتي و اموزشي از جنبه ي ديني و ارزشي

6- انجام اقدامات لازم جهت دريافت سؤالات و استفتائات، احكام و مسائل اخلاقي مورد نياز همكاران و تهيه ي پاسخ هاي لازم( مشاوره مذهبي)

7- اتخاذ تدابير لازم به منظور تعامل بيشتر مديران مراكز و مؤسسات با كارمندان و ارباب رجوع

8- تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه ها و دوره هاي آموزش عقيدتي مورد نياز كاركنان مراكز

9- انجام اقدامات لازم در خصوص ترويج شعائر و معارف اسلامي از طريق مراسم سخنراني و توليد محصولات فرهنگي

10- انجام اقدامات لازم در جهت تقويت توانايي هاي علمي و مكتبي كاركنان از طريق انس دهي با قرآن كريم و ...

11- انجام اقدامات لازم به منظور اقامه نماز از طريق ترويج و برگزاري نماز جماعت، آموزش و تبليغ احكام نماز و رونق بخشيدن به نمازخانه ها و امور مربوط به آن ها

12- انجام ساير وظايف محوله از سوي مسئول مافوق  

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0