Friday, July 1, 2022
  • Date : Sat Jun 18, 2022
مدیركل دفتر برنامه و بودجه سازمان و هیئت همراه از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل و ایستگاه‌های تابعه بازدید كردند

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، خانم مهندس غیث پور مدیرکل دفتر برنامه و بودجه به همراه مهندس زرگر رئیس گروه اعتبارات درآمدی دفتر برنامه و بودجه و مهندس خطیبانی رئیس گروه اعتبارات تملکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سفری دو روزه 25 و 26 خردادماه سال جاری از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، ایستگاه‌ها و پایگاه‌های تابعه آن بازدید کردند.

این هیئت در اولین روز سفر از مرکز و ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان بازدید کرده و با قابلیت‌های علمی و پژوهشی آن در زمینه تولید بذر غلات آشنا شدند. در این بازدید دکتر کمال شهبازی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل را مرکزی توانمند و فعال در کشور نام برد که به علت وجود نیروهای متخصص در آن همواره مورد توجه سازمان بوده است.

سرپرست مرکز با بیان اینکه تولید محصولات فناورانه جزو وظایف حاکمیتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است، اظهار داشت: ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان با تولید بذور غلات در طبقات مختلف در سطح 200 هکتار نقش اساسی در تأمین بذر کشور و درآمدزایی دارد. وی خواستار تجهیز و نوسازی ادوات کشاورزی این ایستگاه گردید.

این هیئت در ادامه از بخش‌های تحقیقاتی مرکز، پروژه‌های ساختمانی نیمه تمام، انبارها و دستگاه‌های بوجاری بازدید کردند. سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) از مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان خواست نسبت به تجهیز ساختمان مهمان‌سرای مرکز، ساختمان بخش‌های تحقیقاتی و انبارهای نگهداری بذور مختلف کشاورزی توجه ویژه داشته باشند. بازدید از ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشگین شهر از برنامه بعدی این هیئت بود. توجه جدی به وضعیت ساختمان این ایستگاه از درخواست‌های دکتر کمال شهبازی از این هیئت بود.

خانم مهندس غیث پور مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان و هیئت همراه روز پنج‌شنبه از پردیس آموزش کشاورزی اردبیل، گلخانه تحقیقاتی سیب‌زمینی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل، پایگاه تحقیقاتی کلکسیون گیاهان دارویی سامیان بازدید کردند. در این بازدید هر یک از محققان غلات، سیب‌زمینی و حبوبات مطالبی در رابطه با اجرای پروژه‌ها و آزمایشات خود ارائه کردند.

در این بازدیدها دکتر کمال شهبازی بر ضرورت تجهیز ایستگاه‌ها و پایگاه های تحقیقاتی، افزایش اعتبارات لازم، تدارک امکانات و ادوات متناسب، تجهیز گلخانه تحقیقاتی سیب‌زمینی و آزمایشگاه آن، نمای ساختمان پردیس آموزش کشاورزی، احداث گلخانه تحقیقاتی و رفع سایر کمبودها را خواستار شدند.

news source
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags