Friday, July 1, 2022
  • Date : Mon Jun 20, 2022
برگزاری دوره سنجش مهارت كشاورزی در رشته گل و گیاهان زینتی در پردیس آموزش كشاورزی اردبیل

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل دوره طرح سنجش مهارت کشاورزی در رشته گل و گیاهان زینتی طی فصل بهار 1401 به تعداد 29 نفر در پردیس آموزش کشاورزی اردبیل برگزار شد. فراگیران این دوره بصورت تئوری و عملی و مهارتی مباحث مربوط به تولید و پرورش انواع گل و گیاهان زینتی را طی این مدت آموزش دیدند مدرسین دوره آقایان مهندس شیرین زاده و مهندس علیزاده از مربیان آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل بودند. فراگیران پس از طی دوره آزمون پایانی را در سایت پردیس بصورت آنلاین در سامانه مربوطه برگزار کردند که تمامی شرکت‌کنندگان موفق به قبولی در این آزمون شدند و آزمون عملی نیز برگزار شد. گواهی مهارت مربوط پس از طی مراحل قانونی از طریق سامانه دریافت و به شرکت‌کنندگان اعطا می‌گردد.

news source
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags