چهارشنبه, 6 مهر 1401

مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

  • Date :
     ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ 
دوره آموزش آنلاین با عنوان «آبیاری كشاورزی: چالش‌ها و راهكارها» توسط عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در راستای اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی در شبکه آموزش کشاورزی (شاک)، دوره آموزش آنلاین با عنوان «آبیاری کشاورزی: چالش‌ها و راهکارها» توسط دکتر کرامت اخوان عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در روز چهارشنبه، مورخ 26 خرداد‌ماه 1400 برگزار شد. طی این دوره آموزشی، در خصوص منابع آب، آب آبیاری، روش‌های آبیاری، چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی بحث گردید.

Source
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags