جمعه, 10 تير 1401

مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
بازدید دكتر روستایی رئیس بخش تحقیقات غلات و دكتر محمدی پاتولوژیست موسسه تحقیقات دیم كشور از ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل دکتر روستایی رئیس بخش تحقیقات غلات و پژوهشگر مروج ارشد موسسه تحقیقات دیم کشور به همراه دکتر محمدی پاتولوژیست غلات روز دوشنبه 23 خردادماه جهت بازدید و ارزیابی پروژه‌های دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل حضور یافتند.

در این بازید همکاران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، ضمن تشکیل جلسه و تبادل نظر با ریاست ایستگاه و همکاران مرتبط با پروژه‌های دیم بر ضرورت تجهیز ایستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با توجه به اهمیت کشت دیم و توجه بیشتر و افزایش اعتبارات لازم، تدارک امکانات و ادوات متناسب با زراعت دیم، ترویج ارقام جدید پر پتانسیل و متحمل به تنش‌های محیطی، استفاده از روش‌های بهزراعی برای افزایش تولید و مصرف بهینه و بموقع مواد غذایی و میزان متناسب آن در زراعت دیم در سطح زارعین منطقه تأکید نمودند.

 در این برنامه بازدید که آقایان دکتر صفوی، مهندس رضازاده و سیف امیری همکاران و هیئت اعزامی موسسه دیم کشور را همراهی می‌نمودند از پروژه‌های بیماری‌های غلات دیم، پروژه بین‌المللی نخود و پروژه‌های غلات، کاملینا و گلرنگ دیم بازدید به عمل آمد و توضیحات لازم از سوی مجریان داده شد. همچنین به اهمیت تولید بذر و ترویج ارقام متحمل به بیماری‌ها، خشکی و سرما در شرایط مناطق سرد استان اردبیل تأکید گردید. شایان ذکر است میزان رضایت و ارزیابی بازدیدکنندگان از مزارع ایستگاه عالی بوده و از همکاران تشکر و قدردانی به عمل آمد.

منبع خبر
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها