جمعه, 10 تير 1401

مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 
ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی واحد غلات آبی ایستگاه كشاورزی و منابع طبیعی مغان توسط كمیته نظارت و ارزشیابی طرح‌های تحقیقاتی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، کمیته نظارت و ارزشیابی طرح‌های تحقیقاتی مرکز متشکل از آقایان دکتر کرامت اخوان معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌های مرکز، مهندس انور اسدی، دکتر اصغر مهربان و دکتر وحید مهدوی روز دوشنبه 30 خردادماه سال جاری از طرح‌های تحقیقاتی واحد غلات آبی بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که به همراه مجریان طرح‌های تحقیقاتی غلات ایستگاه کشاورزی و منابع طبیعی مغان صورت گرفت، دکتر علی عمرانی در مورد طرح‌های تحقیقاتی بین‌المللی و ملی به نژادی و بیماری‌های واحد غلات آبی توضیحاتی را ارائه دادند و طرح‌های مذکور توسط اعضا کمیته مورد ارزیابی قرار گرفت.

منبع خبر
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها