پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار و تازه ها
روابط عمومی و بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گزارش داد: برگزاری دوره آموزشی تكنولوژی تولید بذر سیب‌زمینی در پردیس آموزش كشاورزی اردبیل 
event date : 7/15/2019 7:50:9  |  Number Of Comments : 0
Page1of59123456...59.Next.go

5.3.12.0
V5.3.12.0